> vize pro Prahu
   
 
 
studie 2009
ateliér Romana Kouckého a Edity Lisecové, FA ČVUT
3. místo v soutěži "O nejlepší urbanistický projekt"
autoři: Vladimír Fialka, Jan Hrouda, Tomáš Jirman, Jan Karásek, Robin Müller, Vít Podráský, Filip Tittl / Generace Ø
 
Hledání nových způsobů regulace města. Hledání nové vize pro Prahu.
Praha je městem, které si zaslouží mít vizi pro další století. Procesy globalizace společnosti mění její fungování. Je třeba naučit se je chápat a reagovat na správných místech, ve správném měřítku. Flexibilní reakce při vývoji města jsou klíčem k udržitelnému rozvoji.