> Pardubice - Milheimova
   
 
 
vyzvaná soutěž 2012
autoři: Aleš Hamhalter, Lukáš Makovský, Vít Podráský, Jan Žalský
spolupráce: Zuzana Hartlová
investor: Statutární město Pardubice
 
Návrh revitalizace jednoho z největších pardubických brownfieldů - rozsáhlého významného území v těsné blízkosti hlavního vlakového nádraží. Kompozice nové uliční sítě, zlepšení propojení jižní a severní části města. Hledání a definování potenciálu a možností rozvoje na podkladě podrobné analýzy při zohlednění dlouhodobých prognóz včetně předpokládaného demografického vývoje.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
kompletní portfolio: