> památník Zámeček v Pardubicích
   
 
 
studie 2017, projekt pro stavební povolení 2018 - 2019, prováděcí projekt 2019, realizace 2020 -
2. místo v soutěži o návrh (1. místo nebylo uděleno)
autoři: Vít Podráský, Jan Žalský
spolupráce na soutěžním návrhu: Monika Jasioková, Lenka Milerová, Tomáš Nováček
spolupráce na dalších fázích projektu: Max Lipovský, Tereza Nováková, Vojtěch Tecl, Aneta Žvaková
model: Lukáš Koubek, Anna Vitoušová
konzultant stavební části: Bedřich Slaměník
kurátor expozice: Vojtěch Kyncl
grafika: Jana Jebavá / Studio Datle
investor: Statutární město Pardubice
média: hodnocení poroty | výsledky soutěže na webu ČKA | tisková zpráva | ČTK | iDnes
 
Nové podzemní muzeum s audiovizuální expozicí a související krajinářské úpravy nejbližšího okolí v rámci pietního území Národní kulturní památky Zámeček - v místě nacistického popraviště, kde byli v rámci heydrichiády v roce 1942 vedle řady dalších obětí zavražděni také obyvatelé obce Ležáky.

  
 

 
  
 
 
 
 

Důvod, proč bylo nacisty zřízeno popraviště právě na tomto místě, nespočívá jen v jeho tehdejším situování v rámci vojenského areálu a výjimečné morfologii terénu (písková val), ale také v jeho odlehlosti a sevřenosti. Ostatně nacházelo se až na samém konci areálu obklopeno lesem.
 
Poválečný vývoj lokality i úpravy místa související s jeho přeměnou v pietní území ovšem mnohé z těchto vlastností postupně zastřely. Souvislosti se vytratily. Nejen, že došlo k odtržení popraviště od Larischovy vily, ale změnilo se i místo samotné. Pískový val za pomníkem je zarostlý křovím a méně znatelný. Naopak zalesněný pás přerušila nástupní plocha a parkové úpravy.
 
Popraviště je tak dnes obnažené a na první pohled není příliš zřejmé, proč se temné události z léta 1942 odehrály zrovna zde a ne někde jinde. Nepomáhá ani různorodá estetická úroveň jednotlivých stávajících prvků. Schází důstojnost.
 
Zatímco odlehlosti dosáhneme po výstavbě sousedního průmyslového areálu a obytné čtvrti jen stěží, navrátit se k původní sevřenosti lze. Prvním krokem je tedy odstranění stávajících parkových úprav a objektu expozice, zrušení hlavního přístupu do území z ulice Odbojářů, obnova pískového valu a dosázení lesa v místech, kde se nacházel v době poprav. Zmizí tak současná neuchopitelná rozlehlost.
 
Odstranění stávajícího oplocení propojuje areál památníku se sousedním parkem a umožňuje vznik nového přístupu potvrzením jeho hlavní osy, resp. jejím prodloužením k ulici Průmyslová. Odrazovým můstkem nové kompozice se pak stává pomník jako součást jednotící linie, která provádí návštěvníka po území, a která kromě něho integruje také muzeum a terénní stupně na sezení při pietních setkáních.
 
Expozice je umístěna z větší části v zemi, vklíněna mezi stromy. Nechce konkurovat pomníku. Ztrácí se pod zelenou střechou přecházející plynule v okolní louku. Stává se spíše landartem než skutečným domem. Přístupná je po rampě, která rozvíjí téma zídek a využívá je pro ztvárnění zářezu / jizvy / šrámu, které si místo navždy ponese.
 
Vlastní expozice je koncipována jako okružní a charakterovou různorodost jejích částí podporuje odlišnost jednotlivých výstavních prostor - proporce, výšková úroveň, světlost či střídání světla a tmy. Mezi jednotlivé části expozice jsou pak vloženy předěly - chodby, které podtrhují odlišnost tematických celků.
 
Průmyslový areál odtrhl popraviště a Larischovu vilu. Obnova poslední cesty popravených v její původní trase je proto v současnosti nemožná. Navrhujeme tedy alespoň symbolické propojení v podobě "mizející" pěšiny, která vede v místech, kudy přicházely oběti, a která se ztrácí v trávě směrem ke zdi průmyslového areálu. Stejnou úpravu navrhujeme provést i u Larischovy vily. Třeba jednoho dne dojde k jejich skutečnému propojení...