> dům nad Nisou
   
 
 
studie 2021 - 2022, projekt pro stavební povolení 2022 - 2023
autoři: Jakub Kopecký, Kateřina Krebsová, Vít Podráský
spolupráce: Jakub Čevela
 

Torzo sochařského ateliéru je nahrazeno novým domem.
Pouze mohutná kamenná zeď omývaná řekou zůstává.
Stává se podstavou pro trojpodlažní „palác“.
Dům navenek městský, vnitřním uspořádáním však na pomezí domu rodinného a bytového.
Jeho půdorys je dán řekou se zdí, ulicí s mostem a tvarem pozemku.

Uvnitř tři bytové jednotky přístupné shodně ze severu, každá však samostatným vstupem.
Největší byt – investorů – situovaný v části směrem do hluboké zahrady zabírá všechna tři podlaží.
Dva menší byty určené k pronájmu naopak tvoří zbytek horních dvou podlaží směrem do ulice.
Pod nimi se pak v přízemí nachází garáž se zázemím přístupná vraty přímo z ulice.
A za zdí je schováno technické zázemí domu a sauna.

Štíhlé jednotraktové uspořádání umožňuje variabilitu dispozice v reakci na měnící se život rodiny.
Jednoduchá stavebnice z keramických bloků a betonových stropních panelů.
Minimalizace vytápěných prostor díky venkovnímu přístupovému schodišti do bytů.
Strohý exteriér a syrový interiér.

To vše jako cesta k minimalizaci nákladů i nevšední estetice. A také k možnosti postupného realizování, a tedy i financování jednotlivých bytů, bez čehož by celý záměr nebylo vůbec možné uskutečnit.