> dům na svahu
   
 
 
studie 2017
autor: Vít Podráský
 
Pozemek v nově rozparcelovaném území na okraji obce. Nikoli však bezduchý satelit, ale bývalá humna statku. Rozloha pouhých cca 700 m2, strmý severní svah s převýšením více než 4 m a příjezdová komunikace na jižní straně. Na první pohled žádná zrovna ideální výchozí situace.

Na druhý pohled blízkost historického jádra obce s kostelem na návrší, zároveň ale přímý kontakt s otevřenou okolní krajinou a také pozice na rozcestí u křížku. Tedy poetika, jakou může většina dnes nabízených pozemků leda tak závidět...

Nepravidelný pozemek se zrcadlí v půdorysu domu, který se natočením západní fasády vztahuje ke kostelu. Klínovitý tvar umožňuje, aby byl dům vsazen s minimálními odstupy do severní špice pozemku a vznikla co největší kompaktní plocha zahrady.

Dům využívá sklonu svahu, kdy odskočením cca poloviny půdorysu o půl podlaží v kombinaci se šikmou pultovou střechou vzniká v jižní části velkorysý obytný prostor a v severní pak dvoupodlažní trakt ložnic. Naklonění střechy určuje výraz domu coby skoby pevně usazené ve svahu, a zatímco při pohledech z ulice se díky tomu dům stává méně nápadným, na severu naopak dvě podlaží představují rovnocenného partnera sousedních bytových objektů.

Ostře řezanou hmotu domu, kterou charakterizují široké zděné pilíře a přes ně položená masivní střešní deska, odlehčuje rozměrné okno rámující pohled na kostel, výrazný přesah střechy nad terasou na jihu a dvojice rohových oken, kterými dům “hledí” do údolí Zelenečského potoka.