► bytový dům Elipsa
 
 
studie 2012
autoři: Vít Podráský, Ivan Hořejší, Jan Hořejší
investor: Odin Investment a. s.
předpokládané náklady: 170 mil. Kč
 
Poloha v těsné blízkosti severojižní magistrály. Tvar a hmota odpovídající měřítku okolní periferie. Maximální objem daný místními regulativy. Obrácený pavlačový "dům - blok" jako reakce na enormně hlučné prostředí, před kterým se chrání vlastním uzavřeným objemem. Uvnitř oáza, do níž jsou orientovány byty - poloveřejná zahrada s dětským hřištěm a předzahrádkami. Dvě odlišné tváře domu - vnitřní útulná dřevěná a vnější omítnutá hrubá s barevnými výplněmi otvorů narušujícími její monotónnost. Variabilní jednoprostorové startovní byty 1+kk. Snaha o zachování sociální interakce a kontaktu s okolím prostřednictvím oken směřujících na pavlače. Minimalizace vytápěných prostor – chodby, komunikační jádra a pavlače řešené jako venkovní prostory snižují pořizovací cenu bytů. Obtížně využitelný parter navržen jako kryté otevřené parkoviště využívající tvaru elipsy pro okružní obslužnou komunikaci.